m: +48 786 130 806 office@akademiakreatywnosci.com

„Innowacyjna firma”
– nowy warsztat na wyzwania roku 2023

Kreatywne generowanie innowacji zwiększających konkurencyjność w erze Gospodarki Cyfrowej i Sztucznej Inteligencji

Innowacyjna Firma- warsztat tworzenia innowacji w firmie

Warsztat kreatywny „Innowacyjna firma” to narzędzie generujące realne innowacje w firmie. Rozwiązujemy realne problemy, odnosimy się do realnej konkurencji i rynku, tworzymy nową jakość w obszarze konkurencyjności. Poza konkretnymi pomysłami na innowacje uczestnicy warsztatu zyskują także umiejętności i narzędzia do samodzielnej pracy kreatywnej w przyszłości. Uczą się także jak lepiej wykorzystywać potencjał zespołu, jak angażować się w rozwój firmy i budowanie kluczowych jej wartości.

Jest to warsztat przygotowany przez nas specjalnie na czasy „post-covid„, dostosowany do nowych wyzwań, nowego otoczenia rynkowego i konkurencyjnego. W szczególności uwzględniający potrzeby wejścia w sferę gospodarki cyfrowej (transformacji cyfrowej), eCommerce, digital marketingu, pracy zdalnej, wyzwań związanych ze Sztuczną Inteligencją (AI). 

Dla kogo jest warsztat „Innowacyjna firma”?

Serdecznie zapraszam członków zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie innowacji, kierowników zespołów/działów, członków Zarządu, zespoły R&D. Zapraszam wszystkich, który mierzą się z wyzwaniem stworzenia innowacji w firmie, w wybranej dziedzinie jak np. produkt / usługa, strategia marketingowa, strategia wejścia na rynek, strategii pozycjonowania marki itp.

Zapraszam także startup’y, które dopiero startują i mierzą się z budową swojego biznesowego DNA lub są na etapie „pivot’owania” startup’ u i chcą wykreować nową strategię biznesową, produktową itp.

Na tym warsztacie innowacyjności skorzystają także te firmy, które stanęły przed koniecznością (w roku 2021r) transformacji swojego biznesu do wymagań gospodarki cyfrowej – sprzedaży on-line, wdrożeniu cyfrowych produktów, rozwiązań opartych o Sztuczną Inteligencję.

Co zyskują uczestnicy?

 • podczas warsztatu stają się współautorami pomysłów na innowacje w firmie (z dowolnej dziedziny, która jest w obszarze kompetencji uczestników);
 • generują od kilku nawet do kilkuset (!) innowacji w zadanym obszarze;
 • otrzymują wsparcie doświadczonego stratega biznesowego i trenera, który oprócz moderacji aktywnie uczestniczy w generowaniu pomysłów;
 • otrzymają konkretne narzędzia pracy kreatywnej i strategicznej do praktycznych zastosowań w codziennej pracy przy kolejnych problemach, wyzwaniach;
 • nauczą się rozpoznawanie innowacji z wysokim potencjałem od innowacji z niskim potencjałem;
 • większą świadomości mechanizmów pracy zespołowej nad projektami strategicznymi i kreatywnymi generującymi innowacje w firmie;
 • eliminacja nieporządanych zachowań obniżających skuteczność grupy przy pracy kreatywnej;
 • zwiększą efektywność osiągania celów zawodowych;
 • usprawnią komunikację firmową – z oceniającej na wpierającą i konstruktywną (skuteczne delegowanie zadań, wspierające recenzowanie pracy, korygująca informacja zwrotna);
 • nabędą umiejętność przechodzenia z poziomu myślenia ogólnego do szczegółowego i odwrotnie (Chunking Up / Chunking Down);
 • poznają różne profile osobowościowe z różnymi predyspozycjami do pracy kreatywnej, strategicznej, zarządzania zadaniami (zwiększą tym synergię/skuteczność podczas budowania zespołów);

Trener: Jarek Goławski

Praktyk, strateg biznesowy i marketingowy, biznesmen, twórca kilku firm działających globalnie. Przez 15 lat właściciel grupy agencji reklamowych. Trener kreatywności, strategii marketingowych, brandingu. Doradca biznesowy w Polsce, Europie, Bliskim Wschodzie.

F.A.Q.

Częste pytania

Te odpowiedzi nie wyczerpują na pewno wszystkich Waszych pytań. dlatego zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z nami:

kontakt: hello@akademiakreatywnosci.com

Kto to jest Trener Kreatywności"?

Trener kreatywności, to osoba, który wspiera zespoły firmowy lub pojedyncze osoby w osiąganiu postawionych im celów, których osiągnięcie wymaga wysokich kompetencji twórczych (kreatywnych). Trener Kreatywności uczy jak uwalniać “na zawołanie” potencjał kreatywny, blokowany przez naturalne mechanizmy ewolucyjne naszego mózgu. Uczy narzędzi wspierających procesy kreatywne. Uczy sposobów komunikacji w zespole, które wspierają kreatywność zespołu i budują efekt synergii pracy grupowej.

Zobacz szkolenie Kreatywność w Biznesie »

 

Kto to jest moderator warsztatów firmowych?

Moderator warsztatów firmowych jest to osoba spoza firmy, która uczestniczy w warsztacie firmowym a która posiada kompetencje trenera biznesu i czasami dodatkowo wyspecjalizowane kompetencje z danego zakresu pracy: marketingu, strategii marketingowej, innowacji.
Rolą moderatora warsztatów firmowych jest jak najbardziej efektywne przeprowadzenie spotkania, tak aby osiągnąć jego cele w jak najbardziej “treściwym” wymiarze. Np. wygenerować jak najwięcej nowych pomysłów, zmienić punkt widzenia na stare , nierozwiązywalne do tej pory problemy itp.
Jego rolą jest także wpływanie na grupę, przy pomocy kompetencji miękkich, w taki sposób, by była maksymalnie kreatywna i efektywna czasowo.

Dodatkowym benefitem uczestnictwa zewnętrznego eksperta w wewnętrznym, kreatywnym spotkaniu firmowych jest dodatkowy, świeży punk spojrzenia na dany problem oraz jego doświadczenie zawodowe.

Zobacz ofertę moderowania szkoleń firmowych »

 

DZIŚ ROZPOCZNIE SIĘ COŚ NOWEGO 

SAY HELLO!

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować. Nie lubisz formularzy? Możesz wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail: hello@akademiakreatywnosci.com  Administratorem danych osobowych jest Bandico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000967048, NIP: 527-299-94-92, Adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa