m: +48 786 130 806 office@akademiakreatywnosci.com

Moderowane Warsztaty Strategiczne

Kreatywne budowanie nowych strategii biznesowych lub marketingowych przy asyście doświadczonego stratega.

Akademia-Kreatywnosci - moderowane warsztaty strategiczne i kreatywne

Moderowane sesje kreatywno-strategiczne są ofertą dla firm, które chcą zwiększyć swoją efektywność poprzez dołączenie do zespołu zewnętrznego moderatora – trenera kreatywności i zarazem stratega marketingowego z 20-letnim doświadczeniem w biznesie. Efektem takie moderowanego warsztatu są gotowe rozwiązanie realnych wyzwań strategicznych w firmie. Dodatkowo mogą być włączone usługi specjalistyczne z zakresu przygotowania strategii biznesowej/marketingowej, biznes planu, analiz, usług reklamowych.

Dla kogo są moderowane warsztaty strategiczne?

Serdecznie zapraszam członków zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie działami lub firmami, kierowników, dyrektorów, właścicieli firm. Zapraszam wszystkich, który mierzą się z wyzwaniem stworzenia nowej strategii działania w szerokim kontekście firmy (strategii biznesowej – działających lub nowych firm lub wybranej dziedzinie jak np. strategia marketingowa, strategia wejścia na rynek, strategii pozycjonowania marki itp.

Co zyskuje firma, a co uczestnicy warsztatu?

Firma, organizator moderowanych warsztatów strategiczno-kreatywnych:

 • rozwiąże konkretne problemy firmowe, generując od kilku do nawet kilkuset nowych rozwiązań problemu strategicznego
 • wygeneruje strategię działania (szczegółowość i forma uzależniona od ilości dni szkoleniowych)
 • otrzyma konkretne i proste w stosowaniu narzędzia generujące nowe pomysły zorientowane na realizację celów biznesowych;
 • otrzyma konkretne narzędzia pracy kreatywnej i strategicznej do praktycznych zastosowań w codziennej pracy przy kolejnych problemach, wyzwaniach
 • zwiększy potencjał kreatywny indywidualny i zespołowy;
 • większy świadomoś mechanizmów pracy zespołowej nad projektami strategicznymi i kreatywnymi
 • wyeliminuje niepożądane zachowania obniżające skuteczność grupy przy pracy kreatywnej
 • pozna różne profile osobowościowe swoich pracowników z różnymi predyspozycjami do pracy kreatywnej, strategicznej, zarządzania zadaniami (zwiększą tym synergię/skuteczność podczas budowania zespołów)

Uczestnicy warsztatu, jako pracownicy:

 • zwiększą efektywność osiągania celów zawodowych
 • usprawnią komunikację między sobą – z oceniającej na wpierającą i konstruktywną (skuteczne delegowanie zadań, wspierające recenzowanie pracy, korygująca informacja zwrotna);
 • nabędą umiejętność przechodzenia z poziomu myślenia ogólnego do szczegółowego i odwrotnie (Chunking Up / Chunking Down)
 • przetrenują mechanizmy „hackowania” umysłu – obchodzenia jego naturalnych (bezpiecznych) skłonności do powtarzania tylko sprawdzonych rozwiązań (trening myślenia lateralnego / myślenia „out of the box”);

Firmy, które szkoliłem jako strateg marketingowy, trener kreatywności moderator warsztatów firmowych:

Firmy, ktore szkoliłem jako strateg i trener kreatywności. Jarek Goławski

Jak przebiegają moderowane warsztaty firmowe?

Co to jest firmowy warsztat strategiczno-kreatywny?

Firmowy warsztat strategiczno-kreatywny jest spotkaniem pracowników i managementu danej firmy mającym na celu wygenerowanie nowych pomysłów w zakresie strategicznych aspektów działalności firmy. Może to być strategia biznesowa, marketingowa, strategia marki, produktowa, strategia employer branding’owa itp.

Co są firmowe, moderowane warsztaty strategiczno-kreatywne?

Od zwykłego, wewnętrznego strategicznego warsztatu firmowego, moderowany warsztat kreatywno-strategiczny różni się tym, że jest moderowany przez doświadczonego  stratega biznesowego z kompetencjami trenera kreatywności. Moderacja polega na odpowiednim prowadzeniu warsztaty, wg. określonej wcześniej struktury / agendy, z użyciem najlepiej dopranych do celów narzędzi, ale przede wszystkim w odpowiednim moderowaniu zachowań uczestników. Polega to na wpieraniu pozytywnych zachowań uczestników i tonowaniu w odpowiedni sposób (nie zmniejszając ich zaangażowania) niepożądanych zachowań)

Jak wygląda proces przygotowania moderowanego warsztatu?

 • Konsultacja wstępna (bezpłatna), w której wspólnie z klientem ustalamy cele takiego warsztatu, oczekiwania co do efektów, ustalamy wielkość grupy, szacunkowy koszt warsztatu i czas jego trwania. Czasami możliwe jest też już ustalenie narzędzi, które będziemy używać (jeśli Klient ma je już sprecyzowane) a także możliwych, dostępnych terminów. Na tym etapie Klient może poznać nasz sposób myślenia, naszą wiedzę praktyczną i czy po prostu może nam zaufać. Konsultacja odbywa się on-line przy pomocy video chata i zwykle trwa 1-2 h.
 • Oferta moderowanego warsztatu strategicznego. W ciągu 2-3 dni przygotowujemy ofertę warsztatu z dokładnym opisem proponowanych narzędzi, agendy i terminów (do wyboru kilka). Opisujemy także potencjalne benefity jakie odniesie firma, jak i sami uczestnicy. Każdy warsztat może być zakończony certyfikatem ukończenia dla pracowników. Załączamy więc wzór takiego certyfikatu. Oferta jest przesyłana on-line.
 • Omówienie oferty i ustalenia ostateczne. Telefonicznie lub on-line omawiamy z Klientem ofertę. Wprowadzamy ewentualne poprawki. Ustalamy ostateczny termin i miejsce warsztatu strategicznego. Zwykle warsztaty odbywają się w siedzibie firmy, ale jeśli to możliwe rekomendujemy wybranie miejsca poza firmą (wyjście z ram codzienności sprzyja kreatywności). Czas trwania warsztatu ustalany jest w zależności od wyzwań i celów. Zwykle jest to warsztat jednodniowy. Często potrzebne są dwie sesje w odstępie kilku dni. Najkrótsze sesje to pojedyncze spotkanie trwające 4h (zwykle jako kolejne w ramach dłuższej współpracy lub sesje celujące w bardzo konkretny cel „na szybko”). Klient odsyła podpisaną przez upoważnioną w KRS osobę zamówienie.

Jak wygląda przebieg moderowanego warsztatu?

 • Przebieg warsztatu jest dokumentowany w postaci zapisów na flipczartach i innych dokumentach pisanych tworzonych przez uczestników i moderatora. Czasami dodatkowo przez protokolanta, który (tylko na prośbę Klienta) dokumentuje przebieg warsztatu odpowiednim protokołem wraz z dokumentacją zdjęciową.
 • MODERACJA WARSZTATU STRATEGICZNO-KREATYWNEGO. Podczas warsztatu moderator traktuje uczestników w taki sam sposób – tzn. każdy z uczestników wchodzi w rolę „kreatora / analityka / krytyka” z takimi samymi prawami. Bez względu na to jaką pełni rolę w strukturze firmy. Odpowiednie zadania-funkcje (analiza, krytyka itp.) są przydzielane przez moderatora w trakcie pracy, tak aby nie „demoralizowały” reszty grupy. Częstym problemem bowiem jest na przykład natychmiastowe analizowanie lub krytykowanie pomysłów pracowniczych przez Zarząd  na etapie jeszcze „burzy mózgów”, gdzie celem jest wygenerowanie jak największej ilości nowych punktów widzenia, nowych idei, nawet jeśli są one niedorzeczne na pierwszy rzut oka. Moderator bazując na długim doświadczeniu i umiejętnościach trenerskich potrafi wyłowić z grupy pracowników „nieoszlifowane diamenty” kreatywności, które wcześniej, poddawane presji lub nie do końca wierzące w swoje możliwości, nie uczestniczyły  zwykle w kreowaniu pomysłów.
 • Narzędzia używane podczas warsztatu strategicznego. Narzędzia dobieramy w zależności od celów i długości trwania warsztatu.Warsztaty strategiczno-kreatywne nie są w stanie wygenerować gotowych strategii. Jest to nie możliwe ze względu na ograniczony czas, jak i sam cel warsztatu. Głównym celem jest zmiana perspektywy patrzenia na dotychczasowe problemy i wygenerowanie nowych punktów patrzenia na nie, co zwykle (już na etapie warsztatu) pozwala wygenerować olbrzymią (czasami liczoną w setki) ilość  pomysłów rozwiązania danego problemu lub stworzenia kompletnie nowego obszaru budowy przewagi konkurencyjnej. Podczas pracy wykorzystujemy popularne narzędzia znane z pracy przy sesjach kreatywnych takie jak burza mózgów, ale najczęściej rekomendujemy specjalistyczne narzędzia wsparcia procesów kreatywnych, mniej znane, a stworzone przez międzynarodowych ekspertów i rozwinięte i zaadaptowane do potrzeb polskiego rynku przez nas – np. jak „burza mózgów wg Walta Disneya„, listy Birkenbihl, czy techniki klastrowe.
  Przy pracy typowej dla zadań strategicznych (np. strategii marki) używamy narzędzi dedykowanych do celów budowania strategii marketingowej lub strategii marki (np. Brand Wheel, Brand Insight, Archetypy marki, itp) wpieranych narzędziami procesów kreatywnych.

Co dalej po warsztacie kreatywno-strategicznym?

 • Każdy warsztat zakończony jest wysłaniem do Klienta opisowego raportu podsumowującego wraz z dokumentacją wygenerowanych pomysłów i idei,  Dołączona do tego jest dokumentacja fotograficzna materiałów źródłowych (flipczartów, formularzy itp.).
 • Kolejnym etapem jest przekazanie tych „surowych” materiałów do dalszej pracy mającej na celu analizę i wybranie najbardziej obiecujących idei. W dużych organizacjach przekazywane jest to do specjalistycznych zespołów z np. działu marketingu, PR itp. W mniejszych firmach często dalej współpracujemy razem z Klientem nad wypracowaniem docelowej strategii w ramach osobnej Umowy.

Trener: Jarek Goławski

Praktyk, strateg biznesowy i marketingowy, biznesmen, twórca kilku firm działających globalnie. Przez 15 lat właściciel grupy agencji reklamowych. Trener kreatywności, strategii marketingowych, brandingu. Doradca biznesowy w Polsce, Europie, Bliskim Wschodzie.

DZIŚ ROZPOCZNIE SIĘ COŚ NOWEGO 

SAY HELLO!

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować. Nie lubisz formularzy? Możesz wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail: hello@akademiakreatywnosci.com  Administratorem danych osobowych jest Bandico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000967048, NIP: 527-299-94-92, Adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa