m: +48 786 130 806 office@akademiakreatywnosci.com

Nasze metody i narzędzia pracy

Autorskie metody i narzędzia wspierania procesów kreatywnych i strategicznych w biznesie

Hitting the Bushes ™

*Metoda “Hitting the bushes” jest autorską metodą Akademii Kreatywności w Biznesie (akademiakreatywności.com) łączącą elementy coachingu prowokatywnego i moderowanych procesów kreatywnych (w szczególności przełamywania starych schematów myślenia) dostosowanych do celów biznesowych.

Metaforą opisującą metodę jest “uderzanie kijem w krzaki i obserwowanie co z nich wyskoczy.”

Metod polega ona na aktywnym pobudzaniu osoby/ osób do konstruktywnego (tworzącego nową wartość) konfrontowania swoich dotychczasowych przekonań na dany temat, zmiany dotychczasowych struktur czy procesów myślenia i wyłonienia nowych “odnóg” czy całkowicie nowych “obszarów”. Ma to na celu także wyzwolenie nowej energii w myśleniu o danym temacie (celu/ zadaniu lub problemie), która będzie zasobem przy dalszej pracy warsztatowej.

Elementami metody są często działania wprowadzające w dyskomfort i napięcie, powodujące “zamęt myśli” co docelowo ma spowodować możliwość nowych połączeń między ideami, które były dotychczas “odseparowane” i wzajemnie “niedostępne” w myśleniu na dany temat. Często działania te mają strukturę “łańcuchowego” dołączania na siebie coraz to nowych idei by w pewnym momencie zapętlić się łącząc skrajnie “niekompatybilne” do siebie pomysły, które mają wtedy szanse na wygenerowanie kompletnie nowych idei lub choćby tylko nowych skojarzeń mogących pomóc w dalszych etapach pracy.

W metodzie mogą być wykorzystywane dodatkowe narzędzia pomocnicze ułatwiające uczestnikom “powrót na ziemię” w sytuacji impasu lub zbyt dużego dyskomfortu. Narzędziami takimi mogą być “Poziomy logiczne Diltsa”, “Grono skojarzeń” itp.
Metoda jest skuteczna na początkowych etapach pracy z nowym wyzwaniem (wyłanianie nowych pomysłów, nowych strategii) lub pracy z “trudnym tematem”, czyli sytuacją, kiedy musimy przełamać dotychczasowe, często sprawdzone w praktyce i długotrwałe schematy działania lub myślenia, które z różnych przyczyn przestały być skuteczne dzisiaj lub wymagają optymalizacji i dostosowania do nowych warunków.

Sprawdza się także jako szybka metoda prowadzenia wywiadu na dany temat z osobami decyzyjnymi. Pozwala szybko wyłonić prawdziwe przekonania na dany temat (co jest możliwe, co warto robić itp.), wyłonić hierarchie ważności elementów (od czego warto zacząć, co jest najważniejsze dla firmy aby osiągnąć dany cel). Pozwala poznać także niesformalizowane dotychczas pomysły i idee osoby/osób decyzyjnych lub członków.

Metoda sprawdza się najlepiej w pracy “jeden na jeden” lub w grupach do 3 osób.

Nazwa metody jest hołdem i nawiązuje do słynnego (w środowisku trenerów prowokatywnych) powiedzenia jednego z propagatorów coachingu prowokatywnego w Polsce – Marka Rożalskiego, które brzmiało: „A teraz walimy kijem po krzakach i patrzymy czy coś wyskoczy…”

Zespół na 5 nogach

Metoda „Zespół na 5 nogach ™” jest autorską metodą analizy jakości zespołów pracowniczych, szczególnie zespołów dedykowanych do kolaboracyjnej pracy kreatywnej – działy marketingu, działy odpowiedzialne za oproacowywanie strategii marketingowych, działy product development itp.

Nawiązuje ona do prac teoretycznych psychoterapeutki Virginii Satir i jej „Modelu Satir”.

Metoda zakłada, że idealny zespół to taki, który generuje najwyższy poziom synergii z wniesionych zasobów poszczególnych członków zespołu. Słynne już 2+2 równa się więcej niż 4 jest metaforą tego założenia.

Analityczna część metody pozwala na sprawdzenie predyspozycji poszczególnych członków zespołu do współpracy, łagodzenia konfliktów, nastawienia na działanie i osiąganie celów itp. Zespół jest analizowany na macierzy w następujących zakresach:

 • Koncentracja na zadaniu
 • Koncentracja na ludziach
 • Asocjacja z działaniem
 • Dysocjacja z działaniem

W  większych panelach warsztatowych (połączonych z innymi ćwiczeniami pracy kreatywnej)  nakładana jest na to jeszcze siatka analizy w macierzy „Pełna Kreatywność Indywidualna™”. Jest to macierz w wymiarach:

 • zdolności twórcze
 • otwartość
 • niezależność

Analiza tworzona jest podstawie wyników prac członkóww szkolenia oraz obserwacji prowadzonej przez asystemtów podczas ich pracy wg opracowanych kryteriów.

Wynikiem ćwiczeń mających na celu weryfikację stanu obecnego zespołu i zależności pomiędzy jego członkami jest zestaw rekomendacji dotyczących najlepszego wykorzystania obecnych zasobów zespołu, ewentualnie rekomendacje dotyczące jego rozbudowy w kierunku optymalnego jego składu.

Inne narzędzia wsparcia:

Podczas warsztatów wykorzystujemy także sprawdzone narzędzia innych propagatorów kreatywności indywidualnej i zespołowej. Są to między innymi:

 • Technika wymuszonych skojarzeń (Donald Treffinger i koledzy)
 • Technika ABC (Birkenbihl)
 • Technika strumieni obrazów (TSO Wengera)
 • Piramida skojarzeniowa (Janusz Kujawski)
 • Metoda Brainwriting 635
 • Metoda Walta Disneya (W. Disney)
 • Metoda 6 kapeluszy (De Bono)
 • i inne narzędzia i metody 

Trener: Jarek Goławski

Praktyk, strateg biznesowy i marketingowy, biznesmen, twórca kilku firm działających globalnie. Przez 15 lat właściciel grupy agencji reklamowych. Trener kreatywności, strategii marketingowych, brandingu. Doradca biznesowy w Polsce, Europie, Bliskim Wschodzie.

DZIŚ ROZPOCZNIE SIĘ COŚ NOWEGO 

SAY HELLO!

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować. Nie lubisz formularzy? Możesz wysłać wiadomość bezpośrednio na adres e-mail: hello@akademiakreatywnosci.com



  Administratorem danych osobowych jest Bandico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000967048, NIP: 527-299-94-92, Adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa